หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาลาย
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวศาลาลาย
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนอย่างทั่วถึง
ทต.ศาลาลาย
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.salalailocal.go.th...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.salalailocal.go.th...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.salalailocal.go.th... 1ยุทธศาตร์หือแนวทาง (ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้าที่14)
2.เป้าหมาย (2.3เป้าประสงค์ หน้าที่ 62)
3.ตัวชี้วัด ( 2.4ตัวชี้วัด หน้าที่ 62)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.salalailocal.go.th...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.salalailocal.go.th...
o9 Social Network https://www.salalailocal.go.th... https://th-th.facebook.com/sal... มีปุ่มเชื่อมโยงไปยัง facebook
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.salalailocal.go.th...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.salalailocal.go.th...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.salalailocal.go.th...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.salalailocal.go.th...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.salalailocal.go.th...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.salalailocal.go.th...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.salalailocal.go.th...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.salalailocal.go.th...
o18 E-Service https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.salalailocal.go.th...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.salalailocal.go.th...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.salalailocal.go.th...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.salalailocal.go.th...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.salalailocal.go.th...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.salalailocal.go.th...
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.salalailocal.go.th...
 
  (1)     2   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-892-3799
 
เทศบาลตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029-837 โทรสาร : 056-029-837
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลาลาย
จำนวนผู้เข้าชม 8,373,563 เริ่มนับ 25 พ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10