หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาลาย
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวศาลาลาย
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนอย่างทั่วถึง
ทต.ศาลาลาย
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
   
ประชากรในตำบลศาลาลาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง และเป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม (โรงโม่หินภายในตำบล) ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ไร่ข้าวโพด ทำสวนผลไม้ ดังนี้
  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
  อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
  อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
ภูมิประเทศ
 
 
ภูมิประเภทของเทศบาลมีลักษณะส่วนใหญ่ เป็นที่ราบเชิงเขา ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 60% เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 35% และมีพื้นที่ส่วนอื่น 5% มี 3 ดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว) ยกเว้น หมู่ที่ 2,3,4 เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งพื้นที่ตำบลศาลาลายมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่และพืชสวน
 
ภูมิอากาศ
 
   
ภูมิอากาศ ส่วนใหญ่อากาศร้อนมีสภาพแปรปรวน กลางวันแดดร้อนจัด กลางคืนอากาศเย็น ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
     
ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ 100 เปอร์เซ็นต์ มีวัด /สำนักสงฆ์ (ตั้งอยู่ในหมู่ 1,2,3,5,7,8,9 และ10) รวม 11 แห่ง ดังนี้
  วัดศาลาลาย หมู่ที่ 1
  วัดสระประทุมทอง หมู่ที่ 2
  วัดโพธิ์เตี้ย หมู่ที่ 3
  สำนักสงฆ์วัดป่าศรีถาวร หมู่ที่ 3
  วัดคลองปลาหมอ หมู่ที่ 5
  วัดซับขลุง หมู่ที่ 7
  สำนักสงฆ์วัดญาณวโร หมู่ที่ 7
  สำนักสงฆ์วัดวงค์ศิลาคีรี หมู่ที่ 7
  วัดหัวถนน หมู่ที่ 8
  วัดซับมะค่า หมู่ที่ 9
  สำนักสงฆ์วัดเขาเต่า หมู่ที่ 10
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
   
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
  วันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
  วันเด็กแห่งชาติ ประมาณเดือน มกราคม
  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม
  ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ประชาชนในเขตเทศบาล ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน ใช้จับสัตว์ วิธีการเลี้ยงจิ้งหรีด วิธีการนำใบข้าวโพดมาทำเป็นดอกไม้จัน และพวงหรีด และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น
  ส่วนมากร้อยละ 90% พูดภาษากลาง และร้อยละ 10% เป็นภาษาอิสาน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-892-3799
 
เทศบาลตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029-837 โทรสาร : 056-029-837
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลาลาย
จำนวนผู้เข้าชม 6,847,351 เริ่มนับ 25 พ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10